You are currently viewing <strong>Jedną z zasad mediacji jest dobrowolność.</strong>

Jedną z zasad mediacji jest dobrowolność.

  • Post published:12 października, 2022

Mediacja odbywa się dobrowolnie, za zgodą obu stron. Nie ma obowiązku zawarcia ugody i w każdej chwili można też zrezygnować z mediacji. W trakcie mediacji można zmienić mediatora lub odstąpić od mediacji.

 Kolejną z zasad mediacji jest poufność. Wszystkie tematy poruszane w trakcie mediacji są poufne. Mediator o tym informuje Strony. Odbiera też podpisy pod dokumentami RODO. Poufność dotyczy mediatora i Stron, jednak mediator nie odpowiada za zachowanie stron po zakończeniu mediacji.