You are currently viewing <strong>Ważnymi zasadami mediacji są także: bezstronność i neutralność. </strong> 

Ważnymi zasadami mediacji są także: bezstronność i neutralność.  

  • Post published:12 października, 2022

Mediator nie może wyróżniać żadnej ze stron. W równym stopniu wspiera i traktuje obie strony biznesowo czy cywilnie. Mediator nie może mediować z rodziną czy osobami, z którymi jest blisko  związany aby nie być posądzonym o stronniczość. Mediator nie narzuca swoich rozwiązań, ale doradza i wspiera w poszukiwaniu porozumienia w celu znalezienia rozwiązania akceptowanego przez obie Strony konfliktu.